Ulusal süperiletkenlik merkezimizde, pratik süperiletken teknolojileri uygulamalarında kullanılabilecek tel, şerit ve ince film halinde aşağıdaki malzemeler çalışılmaktadır:
– MgB2
– BSCCO
– YBCO