• Büyük Ölçekli Uygulama Laboratuvarı
  • Isıl İşlem Laboratuvarı
  • Malzeme Üretim Laboratuvarı
  • Eğitim Amaçlı Gösteri Laboratuvarı
  • Küçük Ölçekli Uygulama Laboratuvarı
  • Elektrik Ve Manyetik Karakterizasyon Laboratuvarı
  • Yapısal Karakterizasyon Laboratuvarları