08B4240004

BAP PROJESİ

Çok Damarlı MgB2 Süperiletken Üretimi, Nano-Boyutta Katkılama Yöntemi ile Özelliklerinin İyileştirilmesi ve

Fiziksel Karakterizasyonu

10.07.2008 – 14.07.2012
2006.Ç0060

BOREN PROJESİ

Bor Esaslı Alaşımların Üretimi, Sentezi, Manyetik Karakterizasyonu ve Teknolojik Uygulamaları İçin Kalıcı Mıknatıs ve Prototip Kablo Yapımı 01.07.2006 – 30.11.2009
109T106

TÜBİTAK PROJESİ

Nano Boyutta Sic, C Ve Aromatik Hidrokarbon Katkılı Mgb2 Süperiletken Külçe, Tel-Şerit Üretimi Ve Karakterizasyonu 01.02.2010 – 01.09.2012
216M300

TÜBİTAK PROJESİ

SFCL Özellikli Dağıtım Transformatörü (SDTR) 01.07.2017-31.12.2020
2010K12-1300

KALKINMA BAKANLIĞI PROJESİ

Süperiletkenlik Araştırma Merkez Laboratuarı 2010-… devam ediyor