Araştırma Projeleri

– 08B4240004 BAP PROJESİ: “Çok Damarlı MgB2 Süperiletken Üretimi, Nano-Boyutta Katkılama Yöntemi ile Özelliklerinin İyileştirilmesi ve Fiziksel Karakterizasyonu”. 10.07.2008 – 14.07.2012.
– 2006.Ç0060 BOREN PROJESİ: “Bor Esaslı Alaşımların Üretimi, Sentezi, Manyetik Karakterizasyonu ve Teknolojik Uygulamaları İçin Kalıcı Mıknatıs ve Prototip Kablo Yapımı”. 01.07.2006 – 30.11.2009.
– 109T106 TÜBİTAK PROJESİ: “Nano Boyutta Sic, C Ve Aromatik Hidrokarbon Katkılı Mgb2 Süperiletken Külçe, Tel-Şerit Üretimi Ve Karakterizasyonu”. 01.02.2010 – 01.09.2012.
– 2010K12052 KALKINMA BAKANLIĞI PROJESİ: “Süperiletkenlik Araştırma Merkez Laboratuarı”. 2010-… devam ediyor.