– X-Işını Difraktometresi
– Parçacık Büyüklüğü Analizi
– Termal Analiz Yöntemleri
– Manyetik Ölçümler
– Transport Ölçümler
– Numune Üretim