Rigaku Miniflex II Masaüstü XRD, Kristal Yapı Analizi

Filtre: Kβ folyo filtre
Gonyometre

  • Tip: Düşey
  • Yarıçap: 150 mm
  • Tarama alanı: -3 to 145° (2θ)
  • Tarama hızı: 0.01 to 100°/min (2θ)
  • Asgari adım aralığı: 0.005° (2θ)
  • Hassasiyet: ±0.02°

Dedektör
Sintilasyon sayıcı: NaI sintilatör
Analiz formu için tıklayınız.