Süperiletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulma projesi, Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından desteklenerek başlamıştır. Proje DPT tarafından 2009 yılında kabul edilmiş olup 2010 yılında merkezin kurulması konusunda çalışmalara başlanmıştır. Merkezin kuruluş kararnamesi 2012 yılında resmi gazetede yayınlanmıştır. Ülkemizde çok kısıtlı imkanlarla kısa sürede dünyada geldiği durum ve oluşturduğu sinerji bakımından eşi, benzeri olmayan ve pek çok gelişmekte olan ülkenin de örnek aldığı müstesna kuruluş olma yönünde fedakarca çalışanlarının emekleriyle hedeflere ulaşma kararlılığındadır. Bu kararlılığın simgesi olarak ve ayrıca merkezimizin de İngilizce adına karşılık gelen CESUR adı “Center of Excellence for SUperconductivity Research” kelimelerinin baş harfleri kullanılarak türetilmiştir.

Tanıtım :
CESUR’un kurulmasıyla ilgili düşünceler 90’lı yıllarda İngiltere’de doktora yapmakta olan 6 Türk öğrencinin çekirdek toplantıları ile başlamıştır. 2007 yılında ise Prof. Dr. Ali Gencer önderliğinde ülkemizde süperiletkenlik alanında çalışan akademisyenler bir araya gelerek bu alandaki çalışmaların bir çatı altında toplanması hedefi ile T.C. Kalkınma Bakanlığı’na bir proje sunmuşlardır. Bu kapsamda, süperiletkenlik ve süperiletkenliğin teknolojik uygulamaları alanındaki gelişmeleri yakından takip edebilecek kapasitede bir merkezin kurulmasının önemi, Kalkınma Bakanlığı’na sözlü ve yazılı olarak onaya sunulmuştur. Kalkınma Bakanlığı’nca kabul edilen ulusal merkez projesi, Ankara Üniversitesinin koordinatörlüğünde 7 paydaş üniversitenin katkılarıyla 2010 yılında başlamıştır. Ayrıca, proje ekibi tarafından organize edilen Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansları (International Conference on Superconductivity and Magnetism – ICSM) ulusal ve uluslararası düzeyde bu alanda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, hem ülkemiz bilim insanlarının gelişmiş ülkelerle bilimsel işbirliği platformu oluşturması, hem de genç bilim insanlarının yurt dışı maddi kaynaklarla perstijli akademik laboratuvarlarda ve kurumlarda bilgi ve görgü arttırmalarına önemli katkı sağlamaktadır. ICSM konferansları ilk olarak 2008 yılında düzenlenmiş olup, her iki yılda bir tekrarlanmaktadır. Bu sayede süperiletkenlik alanında çalışan bilim insanlarının sayısı önemli ölçüde arttırılmış olup, hali hazırda CESUR bünyesinde 60 kadar doktoralı akademisyen ve 150 adet yüksek lisans ve doktora öğrencisi çalışmaktadır. Ayrıca CESUR bünyesinde 30 kadar saygın bilim insanlarından teşekkül ettirilmiş, uluslararası danışma kurulu bulunmaktadır.
Süperiletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma merkezi dört adet teknik ve dört adet idari birimlerden oluşmaktadır.

Teknik Birimler:
– Temel Süperiletkenlik Araştırmaları
– Küçük Ölçekli Süperiletkenlik Uygulamaları
– Büyük Ölçekli Süperiletkenlik Uygulamaları
– Malzeme Geliştirme Birimi

Yönetim Birimleri:
– Eğitim ve Halkla İlişkiler
– İnovasyon Birimi
– Mali İşler
– Yapı İşleri