Uluslararası arenada Süperiletkenlik yaygın olarak 20. yüzyılın büyük bilimsel keşiflerinden biri olarak kabul edilmektedir. Aradan geçen 100 yıllık süreçten sonra günlük hayatımızı kolaylaştırabilecek, özellikle enerji konusunda önemli aşamaların geçilmesine yardımcı olacak hatta bazı ülkeler için de iyileştirebilecek bir sektör olarak görülmektedir. Uluslararası bazda süperiletkenlik uygulamaları en genel anlamda 2 bölüme ayrılmaktadır. Bunlar büyük ölçekli uygulamalar ve küçük ölçekli uygulamalar olarak bilinmektedir. Ancak her ikisi içinde uzun süreli ve destekli hatta çok uluslu projeler şeklinde çalışmalar yapılmış ve yapılmakta olup teknolojik uygulamalarda da önemli aşamaları geçmiş ve birçok uygulamada da günlük yaşantımıza girmiş (NMR, MRI ve sensörler gibi) durumdadır.